Glomfjord Industripark Informasjon om alarmer Glomfjord Industripark

Industriutvikling i Glomfjord fra 1898

Billedgalleri - gamle Glomfjord
Industrieventyret i Glomfjord startet allerede i 1898. Da kjøpte lensmann Tønset og klokker Sivertsen Fykanfossen med sjøtomt til mølle for 120 kroner. Senere solgte de Fykanfossen til forretningsmannen Ragnar Schjølberg i Bodø for 2000 kroner.

 

Image1912: Den svenske finansmannen og kraftpioneren Knut Tillberg kjøpte Fykanvassdraget og gårdene Glomen og Haugvik. Han kjøpte fallrettighetene med sikte på kraft-produksjon for fremstilling av nitrogengjødsel. Grunnet stor etterspørsel etter sink i krigs-industrien ble det i stedet bygd et sinksmelteverk.  

 

1918: Kraftanlegget blir overtatt av den norske stat 23. august 1918. Svenskene re-investerer pengene i Glomfjord Smelteverk AS.

 

1920: To aggregater blir satt i drift på Fykan.

 

1921: Dramatisk prisfall på sink, noe som medførte at  arbeidet på smelteverket stopper. Dette fører til stor arbeidsledighet.

 

1922: Stortinget bevilger sysselsettingsmidler til en "framkomstvei for gående" utover langs fjorden.

 

1924: Staten kjøper smelteverket på tvangsauksjon. Samme år avslår Norsk Hydro et tilbud om å utnytte Fykankrafta.

 

1926: A/S Haugvik Smelteverk blir etablert av britiske eiere. Aluminiumsproduksjon begynner september året etter.

 

1940: Ved krigsutbruddet stopper aluminiumsproduksjonen. Anlegget overtas av NORDAG som går i gang med store utvidelser.

 

1941: Kraftstasjon og fabrikk blir forsøkt bombet 12. september 1941.Image

 

1942: Vellykket alliert sabotasjeaksjon mot Glomfjord kraftstasjon 21. september 1942.

 

1943: Grunnet råstoffmangel innstilles driften i oktober 1943.

 

1946: Stortinget beslutter å overføre Glomfjordkrafta til det nye jernverket på Mo, men det oppstår tekniske problemer med kraftoverføring til Mo. Krafta tilbys Norsk Hydro til "framstilling av kvelstoff" i Glomfjord.

 

1947: Positivt styrevedtak i Hydro 19. februar 1947. 60-årig konsesjonsavtale vedtas i Stortinget 10. juli . Hydro overtar bygninger og utstyr fra Haugvik Smelteverk, og allerede 16. august begynner arbeidet med bygging av ammoniakkfabrikken.

 

1949: Glomfjord Salpeterfabrikk settes i drift. Første ammoniakklast forlater Glomfjord med kurs for Herøya den 22. juli.

 

1953: Tungtvannsanlegget settes i drift høsten 1953.

 

1955: Første vare pakkes 29. september. Fullgjødselfabrikken og pakkeriet settes i ordinær drift fra oktober. Neverdalsåga kraftstasjon startes på høsten.

 

1960: Sundsfjord kraftverk settes i drift.

 

1962- 72: Stadige kapasitetsutvidelser. Ny syrefabrikk ferdig.

 

1983: Kommunen overtar samfunnsansvaret i Glomfjord samtidig som det innføres eiendomsskatt.

 

1986: Fjellageret for flytende ammoniakk settes i ordinær drift.Image

 

1992: Etter år med negativ resultatutvikling, blir 1992 et kriseår for gjødselbransjen. Første år med "røde tall" i Glomfjord. Hydro Agri Glomfjord går sammen med Meløy kommune og etablerer Meløy Næringsutvikling as.

 

1993: Ammoniakkfabrikken stoppes 1. februar. Ca. 100 arbeidsplasser faller bort. Dette innleder en stor og vedvarende omstillingsprosess ved Hydro Agri Glomfjord.

 

1994: Hydro Agri starter produksjon av renset kalksalpeter (Calsinit).

 

2000: Omfattende omorganiseringer.

* Etablering av Hydro Produksjonspartner Nord.
* Etablering av Hydro Glomfjord Industripartner.

 

2004: 25. mars selges hele landbruksdivisjonen ut av Hydro og børsnoteres som eget selskap under navnet Yara.

 

2008: Hydro Production Partner selges til det tyske konsernet Bilfinger Berger, og blir en del av BIS Production Partner.
Samtidig innvies REC ScanWafer extension, etter investeringer på omlag 600 millioner kroner

 

2009: Internasjonal finanskrise, men de dramatiske konsekvensene for Glomfjord Industripark uteblir. Permitteringer i REC Wafer Mono er knyttet til forsinkelser i utbygging av fabrikken.

 

2009: PQ Norge Silicates innstiller driften av råglassfabrikken i Glomfjord. De fleste av de 13 ansatte kommer i løpet av relativt kort tid over i nye, lokale industrijobber.

 

2009: Den nye slurryfabrikken står ferdig. Det 21 meter høye bygget er satt opp av Bodø Gruppen, og her skal tyske SiC Processing skal lage og resirkulere slurry for REC.

 

2010: Ferdigstillelse av REC SiTech extension, etter investeringer på omlag 1,8 milliarder kroner, når overskridelser er regnet med.

 

2011: I løpet av 2011 møtte solcelleindustrien store utfordringer med stor overproduksjon, sviktende etterspørsel og lave priser, noe som medførte permitteringer i REC og nedstenging av deler av produksjonen i Norge. I oktober dette året vedtar REC permanent nedleggelse av Multi-fabrikken i Glomfjord i tillegg til fabrikk i Narvik og de eldste fabrikkene på Herøya. Både SiC Processing og Si Pro permitterer ansatte som følge RECs nedlegging av Multi-fabrikken, og 19. desember gikk ScanCrucible til skifteretten.

 

2012: I mars beslutter styret i REC at også Mono-fabrikken skal stenges, og driften stopper for godt tidlig i juni. Dermed forsvinner i alt mer enn 400 REC-arbeidsplasser, og siden spinoff-bedriftene også legges ned, er tallet omlag 500. Det beregnes at Meløy totalt mister omlag 650 arbeidsplasser på grunn av RECs nedleggelser. Samme år får Meløy status som omstillingskommune, og et eget omstillingsstyre leder arbeidet for å få etablert nye arbeidsplasser i industriparken.

__________________

Publisert: 03.12.2010
Sist endret: 20.12.2011

 

 

Påmelding nyhetsbrev

Glomfjord Industripark - Møteroms booking Translate

KONTAKT: