Glomfjord Industripark Informasjon om alarmer Glomfjord Industripark

Norwegian Crystals AS starter prøveproduksjon av silisiumkrystaller i Glomfjord

I følge Omstilling i Meløys facebookside skal Norwegian Crystals AS starte prøveproduksjon av silisiumkrystaller i Glomfjord.

Bakgrunn
Norwegian Crystals AS er et nystartet selskap, som med merkenavnet Arctic Crystals har målsetting om å selge høykvalitets monokrystallinske silisiumskiver (wafere) og solcellepaneler (moduler) til solindustrien, basert på en innovativ forretningsmodell med produksjon av silisiumkrystaller ved RECs tidligere fabrikk i Glomfjord. Norwegian Crystals skal lage konkurransedyktige og miljøvennlige produkter, basert på ren vannkraft, høy produksjonseffektivitet og verdensledende krystalliseringskompetanse.

Prosjektteam: Arnstein S. Jensen, Prosjektleder, Ivar Blekastad, Raymond D. Jensen, Børge Selstad

Hovedaksjonærer: Rebelijo AS og Energy Future Invest AS

Både prosjektteamet, investorene og de øvrige støttespillere til Norwegian Crystals har lang erfaring fra solindustrien og et utstrakt nettverk.

Status og videre arbeid
Forprosjekt med markedsundersøkelser, utvikling av forretningsmodell, valg av partnere, kundemøter og oppstart av kvalifiseringsprosesser hos internasjonale nøkkelkunder er gjennomført i andre halvår 2012.

Norwegian Crystals har nå fått finansiering på plass for å gjennomføre neste fase, der vi vil fullføre de påbegynte kvalifiseringsprosessene med målsetting om å signere en eller flere leveransekontrakter som kan danne grunnlag for ordinær drift.

Ved ordinær drift og full kapasitetsutnyttelse vil selskapet ha behov for 50-70 ansatte ved fabrikken i Glomfjord.

I løpet av vinteren 2013 vil vi, som ledd i arbeidet med å bli kvalifisert hos nøkkelkundene, gjennomføre en kort periode med begrenset produksjon. Denne prøveproduksjonen skal gi oss silisiumkrystaller nok til å fullføre kvalifiseringsprogrammene, og gir oss en mulighet til å videreutvikle og få bekreftet produksjonskonseptet.

NAV Nordland vil bistå med rekruttering av operatører til prøveproduksjonen.

For å sikre eksklusiv tilgang til fabrikken i Glomfjord har Norwegian Crystals inngått en opsjonsavtale med konkursboet til REC Wafer Norway AS.

Norwegian Crystals har fått uvurderlig støtte både fra Meløy Næringsutvikling, Omstillingsstyret i Meløy og andre private og offentlige aktører – uten denne støtten hadde det vært svært vanskelig å kunne realisere prosjektet.

Kontaktperson: Arnstein S. Jensen, Prosjektleder
Tlf: 995 62 362, epost: arnstein@crystals.no

__________________

Publisert: 18.01.2013Påmelding nyhetsbrev

Glomfjord Industripark - Møteroms booking Translate

KONTAKT: